Άνθρωπέ μου…

Άνθρωπέ μου, δε συνήθισες στη δοκιμασία;

Στο έλεος του Θεού έχε εμπιστοσύνη,

θυμήσου την υπομονή και ξέχνα τη βιασύνη.

Άνθρωπέ μου, γιατί δείχνεις απελπισία;

Ακόμη δε συνήθισες στη δοκιμασία;

Μονάχα προσευχήσου και δείξε καλοσύνη,

η πρόνοιά Του ξέρει γιατί όλα μας τα δίνει.