Αιρέσεις που δραστηριοποιούνται σήμερα

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ο κατάλογος αυτός υποβάλλεται καί πρός τίς κατά τόπους Εκκλησίες πρός ενημέρωση. Έχει δέ ώς εξής:

 1. Aarti (Babaji)
 2. A W R (Μούν)
 3. Agapi – centre Scopelos
 4. Αγγελιοφόροι του Φωτός
 5. Αγιουρβέντα (γκουρού Μαχαρίσι)
 6. Αgni Υοga society
 7. Αdvanced Organization Saint Hill for Europe and Africa (Σαηεντόλοτζυ)
 8. Αδελφότης Εσσαίων
 9. Αδελφότης Μύριαμ
 10. Αδελφότης τού Σταυρού καί Αστεριού Brotherhood of the Crooss and Star – (Κύπρος)
 11. Αδελφότητα τού Κρόνου – Οrlo Saturni
 12. Αδελφότητα του Λευκού Χιτώνα (Οsho Rajneesh)
 13. Αδελφότητα του Ram
 14. Aeroterra retreats
 15. Αθηναίων Εταιρεία για τήν Επιστήμη καί τήν Ανάπτυξη τού Ανθρώπου
 16. Αιώνιος Ηνίοχος
 17. Αcademy for Fortune Science (Babaji)
 18. Ακαδημία Εσωτερικών Μελετών
 19. Ακαδημία Ράτζ Γιόγνα (Μαχαράτζι)
 20. Αquarious S A
 21. Aldebaran
 22. Alkaest
 23. Αμερικανική Διεθνής Εταιρεία Ρέικι
 24. Αmorc (Ροδόσταυροι)
 25. Ανάντα Μάργκα
 26. Ανθρωπιστικό Κέντρο Αμεσης Επικοινωνίας (Silo)
 27. Ανθρωπιστικό Κίνημα (Silo)
 28. Ανθρωποσοφία (τού Rudolf Steiner)
 29. Ανωτάτη Εποχή Προβλέψεων Σωμάτων ο Πύθιος Απόλλων (Πίτ Παπαδάτος)
 30. Auroville International  (Αουροβίλ)
 31. Applied  Scholastics (Σαηεντόλοτζυ)
 32. Αποστολή Θείου Φωτός (Μαχαράτζι)
 33. Arica Institut Inc
 34. Αριθμολογία
 35. Αrcana center ΕΠΕ
 36. Αρχαία Ροδοσταυρική Αδελφότητα
 37. Αssociation Zen International 
 38. Αssociation for Better Living and Education .  (Σαηεντόλοτζυ – Ρωσία)
 39. Αstral
 40. Αstrolinea
 41. Αστρολογία
 42. Αstrologia Νονα
 43. Αthena Karma Vajradhara Ling and Oracle »Sanwa Rikma» (Bουδιστές)
 44. Αhmadiya
 45. Βabaji Center
 46. Βawa Muhaiyadden Fellowship
 47. Βada Ram Dass
 48. Βιβλιοπωλείο Εσωτερισμού Κάρμα
 49. W M C (Μούν – Παγκόσμια Συνέδρια Μέσων Ενημέρωσης)
 50. Body Control Cender  (Νέα Εποχή)
 51. World Institut Scientology Enterpise – WISE Παγκόσμιο Ινστιτούτο Επιχειρήσεων)
 52. ‘Vitality’ Ενεργειακές-Εναλλακτικές θεραπείες
 53. Vipassana Meditation
 54. Wold Mission (Παιδιά του Θεού)
 55. Βrahma Kumaris
 56. Βρεττανικό Κέντρο Αυτοσυγκέντρωσης ΡΑΙ ΑΝΑΝΑΔΑ
 57. Bubications Organization (Σαηεντόλοτζυ)
 58. White Eagle Lodge
 59. Γαλλο-Αμερικανικό Ινστιτούτο Μεταφυσικής Ακαδημία Εσωτεριστικών Μελετών)
 60. Γιαμαγκίσι Αγροτική ΕΠΕ
 61. Γκόν-Πό Τσάκ (βουδιστές)
 62. Γνωστική Αποστολική Ροδοσταυρική Εκκλησία
 63. Γνωστικός Σύλλογος Ανθρωπολογικών καί Επιστημονικών Μελετών
 64. Δίαυλος
 65. Golden Flower Tai Chi Association
 66. Διεθνές Αστρο-βιορυθμηστικό Κέντρο ΟΜ ΕΠΕ
 67. Διεθνές Κέντρο Εσωτερικού Χριστιανισμού (Δώριζας)
 68. Διεθνές Κολλέγιο Εσωτερυών Σπουδών
 69. Διεθνής Ένωση γιά τήν Συνείδηση του Κρίσνα (ISKCON)
 70. Διεθνής Εταιρεία Διαλογισμού (γκουρού Μαχαρίσι)
 71. Διεθνής  Εταιρεία Reiki
 72. Διεθνής Κύκλος Πολιτιστικών καί Πνευματικών Ερευνών (CIRCES)
 73. Διεθνής Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ελλάδος (βουδιστές)
 74. Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδοσταύρου
 75. ΔΙΟΔΟΣ Κέντρο Πολιτισμού καί Αναζήτησης
 76. Εγώ Ειμί – Κίνηση (Ι am)
 77. Ecclesia Gnostica Apostolica Universalis
 78. Εκκλησία της Σαηεντόλοτζυ (Sciendology Church)
 79. Εκκλησία της Σατανιστικής  απελευθέρωσης
 80. Εκκλησία της Σατανιστικής Αδελφότητας
 81. Εκκλησία του Σατανά
 82. Εκκλησία της τελευταίας Διαθήκης (Besarion) –(Tserkov Poslednego Zaveta) – Ρωσία
 83. Ελληνική Βουδιστική Εταιρεία
 84. Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Μεταφυσικής Επιστήμης, Φιλοσοφίας
 85. Ελληνική Οργάνωση Γυναικών γιά τήν Παγκόσμια Ειρήνη (Μούν)
 86. Ελληνική Πυθαγόρεια Φιλοσοφική Εταιρεία
 87. Ελληνική Ραελική Εταιρεία
 88. Ελληνική Φλόγα
 89. Ελληνικό Κέντρο γιά τήν Προώθηση της Τεχνολογίας Μαχαρίσι του Ενοποιημένου Πεδίου (Μαχαρίσι)
 90. Ελληνικό Κέντρο Εσωτερικού Χριστιανισμού (Δώριζας)
 91. Ελληνικόν Ειδύλλιον (Σελιανίτικα Αιγίου)
 92. Ελληνικός Σύλλογος Γιόγκα
 93. Ελληνικός Φιλοσοφικός Σύλλογος (γκουρού Μαχαράτζι)
 94. Ελληνοϊνδικός  Φιλοσοφικός Σύνδεσμος (γκουρού Σάι Μπάμπα)
 95. Ενανθρωπότητα Πνευματικό Ησυχαστήριο (Ακρογιάλι Αβίας, Χάρη Βακάλ)
 96. Ένωση Γιόγκα Ηλίανθος
 97. Ένωση Ελλήνων Εσωτεριστών
 98. Ένωση Ερευνητών Μεταφυσικών Φαινομένων μέ Μέντιουμ «Ο Άγιος Νεκτάριος
 99. Ενωτική Εκκλησία (του Μούν)
 100. Εξαίσιος Τρόπος – Πολιτιστικός Σύλλογος (Εmin Approash)
 101. Extra Sensory perception society
 102. Επαναστατική Σχολή Υπερβατικής Σοφίας
 103. Επιστήμη της Πνευματικότητας (Sawan – Kirpal publications)
 104. Επιταγή του Βlack Ram
 105. Επιτροπή Ρούμι Ελλάδος (Τάκις Αλεξίου)
 106. Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας Ράιτ
 107. Έργο Διάσωσης του Ιησού Χριστού (G wittek)
 108. Ερμητικό Τάγμα Χρυσής Αυγής
 109. Εσσαϊκή Αδελφότητα
 110. Εταιρεία Αρχαιοελληνικών Μελετών «Διιπετές»
 111. Εταιρεία Αρχαιολογικών Μελετών «Διιπετές»
 112. Εταιρεία Εσωτεριστικών Μελετών «Ο ΩΡΟΣ – Μονάδα υπηρεσίας καλής θέλησης»
 113. Εταιρεία Παγκόσμιας Ενοποίησης (του Μούν)
 114. Εταιρεία «ΠΝΟΗ : Νέοι Τρόποι Ζωής»
 115. Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών Αλίκη Μπέιλη
 116. Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών (Α.Τανάγρα)
 117. «ΗΛΙΟΝ ΦΩΣ» (του Παναγιώτη Τουλιάτου)
 118. Ηλιοχόος (Τσαγκαράδα Πηλίου, Κύπρος)
 119. Η Οικογένεια (Παιδιά του Θεού)
 120. Η Ομάδα (Παιδιά του Θεού)
 121. Θεοσοφική Εταιρεία
 122. Θιβετανικό Κέντρο Αυτοσυγκέντρωσης.
 123. Θιβετανικό Κέντρο «Καρούνα» (στό Μόλυβο Λέσβου)
 124. Θιβετανικός Βουδισμός Κουζάνα-Ντορόζ
 125. I am Bridge to Freedom
 126. Ιάμβλιχος- Κίνηση Δημιουργικής Σκέψης
 127. Ίδρυμα γιά τήν Διατήρηση της Μαχαγιάνα Παράδοσης (βουδιστές)
 128. Ίδρυμα Γκουρτζίεφ
 129. Ίδρυμα Εντγκαρ Κέυση
 130. Ίδρυμα Roirech (Fond Rerikha) – Ρωσία
 131. Ιεραποστολική Εργασία (Παιδιά του Θεού)
 132. ICUS (Μούν-Διεθνής Συνδιάσκεψη γιά τήν Ενότητα των Επιστημών)
 133. Illium Center of light  
 134. Insight
 135. International Association of Scientologists  (Σαηεντόλοτζυ)
 136. Ινστιτούτο Ανθρωπολογικών Ερευνών Πυθαγόρας (Νέα Ακρόπολη)
 137. Ινστιτούτο Διαθρησκευτικής Εκπαίδευσης ( Μούν)
 138. Ινστιτούτο Εναλλακτικών Σπουδών ( Istitut Voor Alternatieve)
 139. Ινστιτούτο Εξέλιξης του Ανθρώπου
 140. Ινστιτούτο Έρευνας γιά Διεύρυνση της Συνείδησης (H.J. Ament)
 141. Ινστιτούτο Ερευνών των Ανθρωπίνων Δυνατοτήτων (ΕΜΙΝ Formend)
 142. Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επιστήμης Βιοενεργητικής – Πανεπιστήμιο Κρίγια Γιόγκα
 143. Ινστιτούτο Μελετών γιά τόν Άνθρωπο
 144. Ινστιτούτο Μερκούριο (Νέα Ακρόπολη)
 145. Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αστρολογίας
 146. Ινστιτούτο Παραψυχολογίας Αθηνών ( Γ. Βουλούκου)
 147. Ινστιτούτο Σπουδών Μαχαγιάνα (βουδιστές)
 148. Ινστιτούτο Φιλοσοφίας Διανοητών Ελλάδος (Σαηεντόλοτζυ)
 149. IOWC (Μούν-Διεθνής Σταυροφορία γιά Ενοποιημένο Κόσμο)
 150. Ιππότες του Χρυσού Λωτού
 151. IRF (Μούν-Διεθνές Ιδρυμα Θρησκειών)
 152. IRFWP (Μούν-Διαθρησκευτική Ομοσπονδία γιά τήν Παγκόσμια Ειρήνη)
 153. ISC (Μούν-Διεθνές Συμβούλιο Ασφαλείας)
 154. Ishi Το-Ken
 155. I Help (Σαηεντόλοτζυ)
 156. Καθολική Γνωστική Εκκλησία
 157. Καλλιτεχνικό Εργαστήρι ( Νέα Ακρόπολη)
 158. Karma Berchen Ling (Ορεινή Κορινθία-Κέντρο Θιβετανικών Σπουδών)
 159. Karma Drubein Cho Khorling (βουδιστές)
 160. Karma Rick Drol Ling
 161. CARP (του Μούν, Collegiate Association for the Research of Principles)
 162. Karuna ( Μόλυβος Λέσβου)
 163. CAUSA  International (Μούν)
 164. »Καφέ Σχολειό» (του Κώστα. Φωτεινού)
 165. CWR (Μούν-Συμβούλιο γιά τίς Θρησκείες του Κόσμου)
 166. Κέντρο Aeroterra
 167. Κέντρο Ανάντα Μάργκα
 168. Κέντρο Ανθρωπιστικής καί Νεοραϊχικής Ψυχολογίας-Ψυχοθεραπείας
 169. Κέντρο »Αρμονική Ζωή»
 170. Κέντρο Αστρολογικών Ερευνών Ελλάδος
 171. Κέντρο Aum – Πνευματικό Κέντρο Aum (Κέντρο ΟΜ, Κέντρο Εσωτερικής Αναζήτησης Aum-γκουρού Stri Chinmoy)
 172. Κέντρο γιά τήν Αρμονική Ανάπτυξη του Ανθρώπου «3Α»
 173. Κέντρο γιά Χαλάρωση καί Συνείδηση (γκουρού Ραζνίς)
 174. Κέντρο Γιόγκα Αθηνών (του γκουρού Σατυανάντα)
 175. Κέντρο Γιόγκα Λωτός
 176. Κέντρο Γκουρτζίεφ – Ουσπένσκι
 177. Κέντρο Γνωστικής Ανθρωπολογίας
 178. Κέντρο Διαισθητικής Πρακτικής καί Σωματικής Ανάπλασης (Ανάντα Μάργκα)
 179. Κέντρο Διαλογισμού του Όσο
 180. Κέντρο Διάσπασης
 181. Κέντρο Δύναμης της Σκέψης
 182. Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών Ερευνών-Μελετών (Κ.Ε.Φ.Ε.Μ.)
 183. Κέντρο Επιστημονικής Αστρολογίας (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας-Ράιτ Κέντρο Αθηνών, International School of Astrology AFA  Affiliate)
 184. Κέντρο Επιστημονικής Ερευνας τών Πνευματικών Φαινομένων, η Χρυσή Ατραπός
 185. Κέντρο Ερευνών Μεταφυσικών Φαινομένων
 186. Κέντρο Εσωτερικών Θεωρήσεων Ένδον (Κρήτη)
 187. Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος-ΚΕΦΕ (Σαηεντόλοτζυ)
 188. Κέντρο Ζωής καί Έμπνευσης
 189. Κέντρο τής Θεοτόκου (Bogorodischny Tsentr) – Ρωσία
 190. Κέντρο Θιβετιανής Φιλοσοφίας καί Διαλογισμού (βουδιστές)
 191. Κέντρο Θιβετιανού Διαλογισμού
 192. Κέντρο Θιβετανικών Σπουδών καί Διαλογισμού (Karma Drub cho khor Ling)
 193. Κέντρο Καργκυούπα (βουδιστές)
 194. Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας (τού γκουρού Σατυανάντα)
 195. Κέντρο Μάντιραμ
 196. Κέντρο Μεταφυσικής Ενημέρωσης
 197. Κέντρο Μεταφυσικής Ossiris-iris (Κέντρο Παραψυχολογίας-Μεταφυσικής «Osirissis»)
 198. Κέντρο Μεταφυσικών Ερευνών «Γενικός καί Χριστιανικός Εσωτερισμός»
 199. Κέντρο Νυίμαπα (βουδιστές)
 200. Κέντρο Παραψυχολογικών Ερευνών ΔΕΚ ΕΠΕ
 201. Κέντρο Ποίησης καί Σοφίας
 202. Κέντρο Σαχάτζα Γιόγκα
 203. Κέντρο Σωματικής καί Πνευματικής Άσκησης Θεραπευτικό ΤΑΟ (Greek Healing Tao Center)
 204. Κέντρο Σωματικής, Συναισθηματικής, Πνευματικής Εναρμόνισης «Τό Μήλον τής Έριδος»
 205. Κέντρο Σπουδών Γνωστικής Ανθρωπολογίας.
 206. Κέντρο Τρίχρονης Απομόνωσης – Κάρμα Ρίκ Ντρόλ Λίνγκ (βουδιστές). (Κέντρο Πρακτικής Φιλοσοφίας καί Ψυχολογίας)
 207. Κέντρο Ψυχικών Ερευνών
 208. Κέντρο Ψυχολογίας καί Μεταφυσικής
 209. Centuries Soft Ware (Αστρολογικά προγράμματα)
 210. Κίνηση Δημιουργικής Σκέψης (άμβλιχος)
 211. Κίνηση Πνευματικής Αναγέννησης (τού γκουρού Μαχαρίσι)
 212. Κίνηση Unity
 213. Κιρπάλ Λάιτ Σάτσανγκ (ή Φιλοσοφικός Σύνδεσμος)
 214. Kirpal Ruhani Satsang
 215. Citizents Commission on Human Rights Groups  (Σαηεντόλοτζυ)
 216. Club (Παιδιά τού Θεού)
 217. Κοινότης Drogchen  (βουδιστές)
 218. Κοινότητα τής κοινής Πίστεως – Ρωσία
 219. Κοινότητα Χριστιανών Ανθρωποσοφία)
 220. Κοινωνία τού Porfiry Ivanov (obschestvo Porfiria Ivanova) – Ρωσία
 221. Κόμμα τού Φυσικού Νόμου (γκουρού Μαχαρίσι)
 222. Κορίτσια τού ΠΡΑΟΥΤ  (Girls’ PROUT)
 223. Cosmic Patterns
 224. Criminon (Σαηεντόλοτζυ)
 225. Quartus (New Age)
 226. Κύκλοι Έρευνας της Αληθείας
 227. Κύκλος »Ελιφάς Λεβί»
 228. Κύκλος Μελέτης Ραμακρίσνα-Βεδάντα
 229. Κύκλος τού Δράκοντα
 230. Κύκλος τών Ενδων – Ερευνητές τής Αλήθειας (Στυλιανός Αττεσλής – Κύπρος)
 231. Κυρίαρχο Μυητικό Τάγμα τού Ναού.
 232. Christian Children’s Mission
 233. ( Παιδιά τού Θεού)
 234. Λευκή Αδελφότης (Yusmalos) (Beloye Bratstvo) – Ρωσία
 235. Little Augle Ballet (Μούν)
 236. Life Eternal Trust.
 237. Λόγος (τού Μούν)
 238. Locus 7
 239. Lucis trust
 240. «Μάλλικα» Κέντρο Διαλογισμού τού Osho  ( Osho Rajneesh)
 241. Μασονία-Τεκτονισμός (διάφοροι τύποι, στοές, τάγματα,σχολές)
 242. Μαύρος Οιωνός (The Black Omen)
 243. Μεγάλη Εθνική Εκκλησία των Ελλήνων
 244. Μεταφυσική Αδελφότης Πνευματικής Τελειώσεως (Γ. Βασιλείου)
 245. Μεταφυσική Ακαδημία τής Αιτίας καί του Αποτελέσματος
 246. Μονοπάτι τής Ευτυχίας (Ανάντα Μάργκα)
 247. Μπακτιβεντάντα ΕΠΕ (Χάρε Κρίσνα)
 248. Μπαχάι-Θρησκεία
 249. Μυθολογικό Κέντρο «Τρισήλιον» (Agni Yoga Society)
 250. Μυρινούντα (Αρμονική Ζωή)
 251. Ναός τού Ηλίου
 252. Ναός τού Σέτ-Temple of Set
 253. Narconon (Σαηεντόλοτζυ – Ρωσίας)
 254. Νέα Ακρόπολη
 255. «Νέα ‘Εποχή»
 256. Νέας Ανθρωπότητας Κέντρο (του Χάρη Βακάλ)
 257. Νέας Ανθρωπότητας Όμιλος (του Χάρη Βακάλ)
 258. New Era Publications International ( Μούν – Νέα  Οικουμενική Εταιρεία Ερεύνης –  Σαηεντόλοτζυ – Μόσχα)
 259. Νέο-ανθρωπιστικό Κέντρο
 260. ( Ανάντα Μάργκα)
 261. Νέος Ομιλος Εξυπηρετητών τού Κόσμου
 262. Νεο-παγανιστικές ομάδες (Russian Cosmism) – ( Neo-yazychestvo, Russkii Kosmism) – Ρωσία.
 263. Νιτσίρεν Σόσου
 264. Ντό-Ναγκ Ζούνγκ-Τζούγκ Λίνγκ (βουδιστές)
 265. Οι. Κύριοι τών Δακτυλιδιών (Gorpodari Prstenova) – Σερβία.
 266. Οικογένεια (τού Μώ)
 267. Οικογένεια Αγάπης (τού Μώ)
 268. Οικουμενική Εκκλησία (τού Μούν)
 269. Οικουμενική Ζωή (τής G.Wittek)
 270. Οικουμενική καί Θριαμβεύουσα Εκκλησία.
 271. Οικουμενική Ρωσική Μαριανική Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία – (The ecumenical Russian Marian Orthodox – Catholic Church) –
 272. Ρωσία
 273. Ομάδα Εσωτερικών Μελετών τού Τάγματος τών Ιπποτών τού Ναού
 274. Ομάδα Διαβίβασης Ενεργειών
 275. Ομάδες Εσωτερικής Εργασίας (Ατζακα)
 276. Ομακόειο Αθηνών
 277. Ομάς Σατσιτανάντα
 278. Όμιλος Βιολογίας-Ενέργειας Γιόγκα
 279. Όμιλος Εξυπηρετητών
 280. Όμιλος Εργατών Εσωτερισμού ΦΑΕΘΩΝ
 281. Όμιλος Ερευνών, Μελετών καί προστασίας τού Ανθρώπου καί τού Περιβάλλοντος (Γαία Αειφόρος)
 282. Όμιλος Μελετών (Καζάνα)
 283. Όμιλος «Πυθαγόρας Πλάτων»
 284. Όμιλος Υπηρεσίας
 285. Ομοσπονδία Μεταφυσικών Σωματείων Ελλάδος
 286. Ομοσπονδία τών Γυναικών γιά τήν Παγκόσμια Ειρήνη (Μούν)
 287. Omoto Kyo
 288. Οντολογικές Προπονήσεις (Hannes school)
 289. Orden Fiat lux (Uriella Bert schinger)
 290. Ορθόδοξη Σατανιστική Εκκλησία τού τυπικού (Nethilum Rite)
 291. OSC (Μούν – σταυροφορία γιά τόν Χναν κόσμο)
 292. Office of Special Affairs (Σαηεντόλοτζυ)
 293. Ουράνιο Τόξο (Εκδόσεις βιβλίων τού Osho Rajneesh)
 294. Παγκόσμια Καλή Θέληση
 295. Παγκόσμια Λευκή Αδελφότητα (Αιβανχόφ)
 296. Παγκόσμια Συνεργασία γιά έναν Καλύτερο Κόσμο (Brahma Koumaris)
 297. Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ
 298. Παγκόσμιο Πνευματικό Πανεπιστήμιο (Brahma Kuramis)
 299. Παιδιά τού Θεού (τού Μώ)
 300. Πανελλήνια Ένωση Γνωστικών Σπουδών γιά τήν Έρευνα τού Ανθρώπου
 301. Πανελλήνια Επαγγελματική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών και Αστρολογίας
 302. Πανελλήνια Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής
 303. Πανελλήνιο Επιστημονικό Κέντρο Μεταφυσικής, Πνευματισμού καί Αστρολογίας.
 304. Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών
 305. Πανελλήνιο Κέντρο Διαλογισμού (Brahms Kuramis)
 306. Πανελλήνιος Σύνδεσμος γιά καλύτερη Ζωή καί Εκπαίδευση
 307. Πανελλήνιο Σωματείο Ψυχικών Ερευνών καί Τηλεπάθειας «Απω Ανατολή»
 308. Πανεπιστήμιο ΜΙU (γκουρού Μαχαρίσι)
 309. Παραψυχοκοινωνιολογική Εταιρεία
 310. Πνευματικό Κέντρο Αρμονική Ζωή
 311. Πνευματικό Κέντρο Brahma Kuramis
 312. Πνευματικό Κέντρο «Μήλον τής Έριδος
 313. Πνευματικός Όμιλος Αθηνών «Τό θείο φώς»
 314. Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών
 315. ΠΝΟΗ-Νέοι Τρόποι Ζωής
 316. Πολιτιστικός καί Καλλιτεχνικός Σύλλογος Mokiti Okada
 317. Πολιτιστικός καί Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη
 318. Πρακτική Φιλοσοφία (Κύπρος)
 319. Πρόσκληση γιά Ζωή
 320. Prutist Universal (Ανάντα Μάργκα)
 321. «Ράμνος» Όμιλος Εσωτερικής Αναγνώρισης καί Υπηρεσίας
 322. Ράντα Σουάμι Σάντσανγκ Μπέας Ελλάδος
 323. Renaissance Universale (Ανάντα Μάργκα)
 324. Religious Thechology Center (Σαηεντόλοτζυ)
 325. Rissho kosei – kai
 326. Ροδοσταυρική Εταιρεία.
 327. Ροδοσταυρικό Τάγμα AMORC
 328. Ρουχανί Σάτζαγκ Γιόγκα
 329. RYS ( Μούν θρησκευτική υπηρεσία νεότητος)
 330. Saint Germain Foundation ( Ειμί-Κίνηση)
 331. Sagitarious – Κέντρο Νοητικής καί Σωματικής Εξάσκησης
 332. Σαρακήνειον Ίδρυμα Συμπαράστασης
 333. Σαρακήνειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα
 334. Satyananda Yoga Center
 335. Σατυανάντασραμ Ελλάδας
 336. Σάτυα Σάι Μπάμπα-Κίνηση
 337. Self-Realization Fellowship  (SRF-του γκουρού Παραμαχάνσα Γιογκανάντα)
 338. Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας «Κυβερνητική τού Νού» (Κύπρος)
 339. Σεμινάρια Νούς καί Σώμα
 340. Σεμινάριο »τά τρία σημεία» (Δώρα Μορφίτου, Κύπρος)
 341. Σεμινάριο τής Αποκάλυψης (Κύπρος)
 342. Σηννανώι Σοσσυόρ
 343. Sidha Yoga (Muktananda)
 344. Silva Mind Control
 345. Scientology Missions(Αθήνα, Κολωνός, Σόφια – Harghita, Ρουμανίας – Briask , Kagalyn, Μόσχα –St, peterlurg, Tver, Volgograd, Ρωσίας – Harkov Ουκρανίας -Koper Σλοβενίας)
 346. Soka Gakkai (βουδιστική αίρεση)
 347. Σοροπτιμίστριες
 348. Σουλεϊμάν Μορσέντ (Συρία)
 349. Σουμπούντ (Subud)
 350. Σουφανία (Χαρισματική – Δαμασκός, Συρία)
 351. Stri Vaisnaba Society 
 352. Στέκι τής Γειτονιάς (Silo)
 353. Success Dynamics-Η Δυναμική τής Επιτυχίας (Α. Καλογήρου)
 354. . Σύλλογος Αποφοίτων Ελέγχου τού Νού
 355. Σύλλογος Γνωστικής Ανθρωπολογίας καί Επιστήμης
 356. Σύλλογος Επιστημονικής Μελέτης Φιλοσοφικών καί Μεταφυσικών Θεμάτων (Radha Suarmi)
 357. Σύλλογος Θιβετανικών Μελετών (Karma Drub Gin Chor Ling) (βουδιστές)
 358. Σύλλογος Προσκυνητών Ακτίστου Φωτός  » Άγιος Πατάπιος» (Ομακόειον)
 359. Σύλλογος Σρί Ουρομπίντο
 360. Συμβουλευτικό Κέντρο Ερις (Γ. Βασιλείου)
 361. Summit Council of Wold peace (Μούν – συμβούλιο κορυφής γιά τήν παγκόσμια ειρήνη)
 362. Συνομοσπονδία Μεταφυσικών Σωματείων
 363. Συνομοσπονδία Μεταφυσικών Σωματείων καί Σωματείων Φυσικής Υγιεινής «Αθήναιον»
 364. Share international Foundation (Ελληνικό περιοδικό : Η Ανάδυση)
 365. Σχολεία Βάλντορφ (Ανθρωποσοφία)
 366. Σχολή Αρκέην
 367. Σχολή Ζέν-Σιατσού (γκουρού Ραζνίς)
 368. Σχολή Νέας Εσωτερικής Σοφίας (Χάρης Βακάλ)
 369. Σχολή Tai Chi
 370. Σχολή Φιλοσοφίας τού Όντος
 371. Σωματείο γιά τήν Προϋπόθεση τού Φυσικού καί Ανώδυνου Τοκετού (γκουρού Ραζνίς)
 372. Τάγμα Αγίου Γεωργίου
 373. Τάγμα Αγίου Ιωάννου
 374. Τάγμα Αργυρού Αστέρα
 375. Τάγμα Εκλεκτών Ιερέων τού Σύμπαντος
 376. Τάγμα Ερμού τού Τρισμέγιστου
 377. Τάγμα Κριναετών Εωνική Εταιρεία
 378. Τάγμα Ραμακρίσνα
 379. Τάγμα τής Κίρκης, τού Αίματος τού Σκύλου
 380. Τάγμα τής Νεκροκεφαλής καί τών Οστών
 381. Τάγμα τού Αγίου Δισκοπότηρου
 382. Τάγμα τού Κρίνου καί τού Αετού (τρείς διαφορετικές ομάδες μέ τό ίδιο όνομα)
 383. Τάγμα τού Κρόνου-Ordo Sarturni
 384. Τάγμα τού Λευκού Κρίνου
 385. Τάγμα τού Ναού
 386. Τάγμα τού Ναού τής Ανατολής (ΟΤΟ)
 387. Τάγμα τού Ναού τού Ηλίου-Temble of the sun
 388. Τάγμα τών Πτωχών Ιπποτών τού Χριστού.
 389. Τάγμα τών Σούφι στή Δύση.
 390. Τάγμα Thelema
 391. Τάγμα Χρυσού Ρόδου
 392. Τά θεμέλια γιά Ανώτερη Πνευματική Μάθηση (εσώτερη αδελφότητα τών Αναληφθέντων Δασκάλων τής Σοφίας, Κόρινθος)
 393. Tao Te Puh (γκουρού Ραζνίς)
 394. Tara center
 395. Τό Δέντρο ( Κέντρο Άσκησης γιά τήν εναρμόνιση Σώματος, Νού και Ψυχής)
 396. Τό 2Ολεπτο Μυστικό (Φάνης Θεοφανίδης. Κύπρος)
 397. Τό Ενσόφιον τής Ενανθρωπότητος ( του Χάρη Βακάλ)
 398. Τό Κίνημα (Silo)
 399. Tong il Company (Μούν-Εταιρεία Ένωσης τής Οικονομίας)
 400. Τό Φιλοσοφικόν (τού Θεοφάνη Κύπρος)
 401. The Way International
 402. The Way for Happiness Foundation (Σαηεντόλοτζυ – Ρωσίας)
 403. The International Cultural Foundation (Mun)
 404. The Rosicrurian Fellowship
 405. U-Man International- (Scientology)
 406. U- Man Hellas Σύμβουλοι  Παραγωγικότητας (Scientology)
 407. United Human Organization bep (H.J. Ament)
 408. Υπερβατικός Διαλογισμός (γκουρού Μαχαρίσι)
 409. Family Service (Παιδιά τού Θεού)
 410. Φαράχ-Κέντρο Τεχνών Δ. Πιτιανούδη)
 411. Fellowship of Friends
 412. Φίλοι τού Όσο
 413. Φιλοσοφική Ομάδα Σάι Μπάμπα
 414. Φιλοσοφικό καί Μυθολογικό Κέντρο Ελλάδος ( Α. Ασημακοπούλου)
 415. Φιλοσοφικό Κέντρο Αθηνά (Σαηεντόλοτζυ)
 416. Φιλοσοφικό Κέντρο Νέα Ακρόπολη
 417. Four P. Society
 418. Freedom Magazine Offices (Σαηεντόλοτζυ)
 419. Φυσιοθεραπευτικό Κέντρο Πρωτοποριακής Ερευνας Σέραπις ή Κέντρο Σέραπις (Νέα Ακρόπολη)
 420. Haven’s Magic  (Παιδιά τού Θεού)
 421. Haidakhandi Spiritual Unity Center
 422. Haidakhan Samaj
 423. Haven’s Love (Παιδιά τού Θεού)
 424. Χριστιανική Επιστήμη (Christian Science)
 425. Χρυσός τού Ήλιου
 426. Ψυχολογική Σχολή τής Ράτζα Γιόγκα (Ομακόειο)