Παρεκκλήσια

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Σύντομος Βίος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Ag_VarvaraΗ Αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα αποτελεί κόσμημα των μαρτύρων του 3ου αιώνα μ.χ. Ο πατέρας της ήταν από τους πιο πλούσιους ειδωλολάτρες της Ηλιουπόλεως και ονομαζόταν Διόσκορος. Μοναχοκόρη η Βαρβάρα, διακρινόταν για την ομορφιά του σώματός της, την ευφυΐα και σωφροσύνη της. Στη χριστιανική πίστη κατήχησε και ε ίλκυσε τη Βαρβάρα μια ευσεβής χριστιανή γυναίκα. Τη ζωή της μέσα στο ειδωλολατρικό περιβάλλον η Βαρβάρα περνούσε «εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι. Δηλαδή με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όμως το γεγονός αυτό, δεν έμεινε για πολύ καιρό μυστικό. Ο Διόσκορος έμαθε ότι η κόρη του ε ίναι χριστιανή και εκνευρισμένος διέταξε τον αυστηρό περιορισμό της. Αλλά η Βαρβάρα κατόρθωσε και δραπέτευσε. Ο πατέρας της τότε εξαπέλυσε άγριο κυνηγητό μέσα στις σπηλιές και τα δάση, όπου κρυβόταν η κόρη του. Τελικά, κατόρθωσε και τη συνέλαβε. Αλλά ο άσπλαχνος και πωρωμ ένος ειδωλολάτρης πατέρας, παρέδωσε την κόρη του στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Αυτός, αφού στην αρχή δεν κατόρθωσε με δελεαστικούς τρόπους να μεταβάλει την πίστη της, διέταξε και τη μαστίγωσαν ανελέητα. Κατόπιν τη φυλάκισε, αλλά μέσα εκεί ο Θεός θεράπευσε τις πληγές της Βαρβάρας και ενίσχυσε το θάρρος της. Τότε ο ηγεμόνας θέλησε να τη διαπομπεύσει δημόσια γυμνή. Αλλά ενώ έβγαζαν τα ρούχα της, άλλα ωραιότερα εμφανίζονταν στο σώμα της. Ο ηγεμόνας βλέποντας το θαύμα, διέταξε να αποκεφαλισθεί. Χωρίς καθυστέρηση, ο ίδιος ο κακούργος πατέρας της, ανέλαβε και την αποκεφάλισε. Εκτενέστερος Βίος…

Απολυτίκια
   Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσωμεν
εχθρού γαρ τας παγίδας συνέτριψε
και ως στρουθίον ερρύσθη εξ αυτών,
βοηθεία και όπλω του Σταυρού η πάνσεμνος.

Της Τριάδος την δόξαν ανακηρύττουσα,
εν τω λουτρώ τρεις θυρίδας υπεσημήνω σοφώς,
κοινωνίαν πατρικήν λιπούσα πάνσεμνε,
όθεν ηγώνισαι λαμπρώς, ως παρθένος ευκλεής,
Βαρβάρα Μεγαλομάρτυς. Αλλά μη παύση
πρεσβεύειν, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον
Τω εν Τριάδι ευσεβώς υμνουμένω,
ακολουθήσασα σεμνή Αθληφόρε,
τα των ειδώλωνέλιπες σεβάσματα,
μέσον δε του σκάμματος, εναθλούσα
Βαρβάρα, τυράννων ου κατέπτηξας,
απειλάς ανδρειόφρον, μεγαλοφώνως
μέλπουσα αεί, Τριάδα σέβω την μίαν Θεότητα.

Μεγαλυνάριο
Πατέρα λιπούσα τον δυσσεβή, θυγάτηρ εδείχθης,
Βασιλέως των ουρανών, υπέρ ον προθύμως,
αθλήσασα Βαρβάρα, λυτρούσαι πάσης νόσου τους προσιόντας σοι.
Χαίροις Αθληφόρε πανευκλεής, παρθένων ή δόξα, και
Μαρτύρων η καλλονή χαίροις ιαμάτων, ή πολυχεύμων κρήνη,
Βαρβάρα του Σωτήρος νύμφη περίδοξε.

Περί του Παρεκκλησίου

 

Το τέμπλο του Ι. Ναού είναι έργο του κ. Κεντάκα

Οι Αγιογραφίες του Ι. Ναού είναι έργο του κ. Σταύρου Σταυράκη

Ο Ι. Ναός είναι ανοικτός κάθε μέρα και πολύ συχνά τελούνται Ιερές Ακολουθίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27210-80637