Περί αγάπης…

ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΤΙ;

4 Εκείνος που έχει την αγάπη, είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατειά καρδιά, γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος. Η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν ξιππάζεται και δεν φέρεται με αλαζονεία και προπέτεια δεν φουσκώνει από οίηση και υπερηφάνεια,

5 δεν πράττει τίποτα το άσχημο, δεν ζητεί τα δικά της συμφέροντα, δεν ερεθίζεται από θυμό και οργή, δεν σκέπτεται ποτέ κακό κατά του πλησίον, ούτε λογαριάζει το κακό που έπαθε από αυτόν.

6 Δεν χαίρει, όταν βλέπει να γίνεται κάτι άδικο, χαίρει δε όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί.

7 Σκεπάζει όλες τις ελλείψεις του πλησίον και δεν τον διαπομπεύει γι’αυτές, σχηματίζει ευμενή πεποίθηση υπέρ του αγαπωμένου σε όλα και όταν ευρίσκεται ενώπιον παρεκτροπών του πλησίον ελπίζει, ότι από όλες αυτές θα διορθωθεί σε όλα δείχνει υπομονή.

8 Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, αλλά μένει πάντοτε βεβαία και ισχυρή.

Α΄ Κορ. ιγ΄