ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΜΑΪΟΣ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΚΑΙ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
                     
Μ Α Ϊ Ο Σ      2 0 1 8
 
Κυριακή        13/5
Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα:    Ὑποδοχή Τιμίου Ξύλου – Δοξολογία
                                               Παράκληση εἰς τόν Τίμιον καί
                                                Ζωοποιόν Σταυρόν.
Δευτέρα   14/5
 Ὥρα 7 τό πρωί:   Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα:     Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τόν
                                            Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν.
Τρίτη    15/5
Ὥρα 7 τό πρωί:    Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα:     Ἀναστάσιμος  Ἑσπερινός.
 
Τετάρτη    16/5
Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα
 
Ὥρα 7 τό πρωί:    Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.                   
Ὥρα 6 τό ἀπόγευμα:  Ἐνάτη Ὤρα  Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ
                                            Πάσχα.
 Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα:  Μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός
                                           Ἑσπερινός.
 
Πέμπτη  17/5
Ἑορτή Ἀναλήψεως Σωτῆρος Χριστοῦ
Ὥρα 7 τό πρωί:       Πανηγυρικός  Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία
                                     Λειτουργία καί Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος καί
                                   τοῦ Τιμίου Ξύλου.
                              
Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα:  Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί Ἱερά
                                            Παράκλησις εἰς τόν Ἀναληφθέντα
                                            Σωτῆρα Χριστό.
Παρασκευή   18/5
Ὥρα 7 τό πρωί:    Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
                              
Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα:   Ἀκολουθία Ἀγιασμοῦ μετά τοῦ Τιμίου                  
                                             Ξύλου καί Ὁμιλία μέ θέμα τήν
                                             ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ.
 
Σάββατον       19/5
Ὥρα 7 τό πρωί:   Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
.
Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα:  Ἀναστάσιμος  Ἑσπερινός.
 
 
Κυριακή         20/5
 
Ὥρα 7 τό πρωί:  Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Τέλεσις Ἱεροῦ Κτιτορικοῦ Μνημοσύνου.
Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός.
Ὥρα 9 τό βράδυ:    Μουσικοχορευτική Βραδιά
                                    «Ταξίδι στήν Παράδοση…!!! » 
Δευτέρα         21/5
  Ἑορτή Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
Ὥρα 7 τό πρωί:   Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
                              Ἀναχώρησις τοῦ Τιμίου Ξύλου
Τετάρτη         23/5
Ἀπογευματινή Ἐνοριακή Συνάντηση
Ὥρα 7 τό ἀπόγευμα:    Πρόσφορο : Οἱ συμβολισμοί, ἡ χρήση,
καί ἡ παρασκευή του.
Πέμπτη    24/5
 
Ὥρα  9  με  1  τήν νύκτα:    Πανηγυρική Ἱερά Ἀγρυπνία
                                                     ἐπί τῇ  ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς                        
                                               τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.