ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 ΙΟΥΝΙΟΣ   2 0 1 9

 

Κυριακή     2 Ἰουνίου           Κυριακή Στ’ ἀπό τοῦ Πάσχα

                                                              «Τοῦ Τυφλοῦ »

 

Ὥρα 7:00 π.μ. :   Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

 

                                   ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 10:00 π.μ. –  1:00 μ.μ.                           

                                          ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

 

Ὥρα 7:00 μ.μ. :    Ἑσπερινός, Ἐνθρόνιση Ἱερᾶς Εἰκόνος

Ἀναλήψεως Σωτῆρος Χριστοῦ.

 

Τρίτη      4  Ἰουνίου     

 

Ὥρα 7:00 π.μ. :       Ἀναστάσιμος  Ἑσπερινός.

 

 

Τετάρτη     5   Ἰουνίου     Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα

 

Ὥρα 7:00 π.μ. :       Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

 

Ὥρα 6:30 μ.μ. :       Ἑνάτη Ὥρα,  Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ

Πάσχα.

Ὥρα 7:30 μ.μ. :       Μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός

                                    Ἑσπερινός. 

 

Πέμπτη     6 Ἰουνίου       Ἑορτή Ἀναλήψεως Σωτῆρος Χριστοῦ

 

Ὥρα 7:00  π.μ. :              Πανηγυρικός  Ὄρθρος,

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

 

Ὥρα 10:30 π.μ. :             Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος

 

Ὥρα  7:00 μ.μ. :              Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί Ἱερά

Παράκλησις εἰς τόν Ἀναληφθέντα

Σωτῆρα Χριστό.

 

Παρασκευή      7  Ἰουνίου         

 

Ὥρα 7:00 μ.μ. :               Ἑόρτιος Ἑσπερινός

 

Σάββατον    8 Ἰουνίου   Ἁγίας  Καλλιόπης καί Ἁγίου   

                                     Νεομάρτυρος Θεοφάνους τοῦ Μεσσηνίου

 

Ὥρα 7:00 π.μ.  :              Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

 

Ὥρα 7:00 μ.μ. :               Ἀναστάσιμος  Ἑσπερινός.

 

 

Κυριακή    9   Ἰουνίου          Κυριακή Ζ’ ἀπό τοῦ Πάσχα

                                                  «τῆς Α’ Οἰκουμενικής Συνόδου»

 

Ὥρα 7:00 π.μ. : Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Τέλεσις Ἱεροῦ Μνημοσύνου ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Ἱερέων, Εὐεργετῶν, Ἀνακαινιστῶν καί πάντων τῶν διακονησάντων στόν Ἱερό μας Ναό.

 

 

Ὥρα 9:00 μ.μ. :               Μουσικοχορευτική Βραδιά

                                              « Θε’ να  ταξιδέψω  πάλι »         

 

Δευτέρα    10 Ἰουνίου

 

Ὥρα 7:00 μ.μ. :            Ἑόρτιος Ἑσπερινός καί τέλεσις

Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

 

Τρίτη   11   Ἰουνίου   Ἑορτή Παναγίας « Ἄξιον Ἐστίν» καί

                                           Ἁγίου Λουκά Ρώσου τοῦ Ἰατροῦ.

 

Ὥρα 7:00 π.μ. :            Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

 

 

Πέμπτη    13 Ἰουνίου              

Ὥρα  9:00 μ.μ. ἔως 1:00 π.μ. :    Πανηγυρική Ἱερά Ἀγρυπνία  ἐπί τῇ  ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς

τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

 

 

Κατά τίς ἡμέρες τῆς Πανηγύρεως θά πραγματοποιηθεῖ Ἑορταστικῆ Ἔκθεση καί Λαχειοφόρος Ἀγορά μέ κλήρωση ἑνός σημαντικοῦ Δώρου μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τοῦ ποιμαντικοῦ καί ἀνακαινιστικοῦ ἔργου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ.