Διετέλεσαν Ιερείς Ιερού Ναού

ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

Ανδρέας Καραμπατέας, 1877 – 1900

 

Κωνσταντίνος Κατσικέας, 1890 – 1927

 

Γεώργιος Τζανετάκης, 1898 – 1929

Ηλίας Παπαδόπουλος, 1902 – 1907

Κωνσταντίνος Λεμπέσης, 1927 – 1972

 

 

Μιχαήλ Καματερουδάκης, 1930 – 1938

Δημήτριος Χρυσούλης, 1939 – 1958

Συνέδρειον κληρικών του τόπου μας, 1953