Ιερά Μονή Βουλκάνου

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

IE_Voylkanoy02Ποῦ βρίσκεται
Στό ὄρος Αγ. Βασίλειος Ἰθώμης 550 μ υψομ,Μεταξύ των χωριῶν Βαλύρας και Αρχαίας Μεσσήνης.
Μετάβαση ὁδικῶς με ασφαλτοστρωμένο δρόμο ἀπό Βαλύρα ἤ Ἀρχαία Μεσσήνη (Μαυρομάτι).

Τι εἶναι
Ἀνδρώα κοινοβιακή μονή (11 μοναχοί) Ἡγουμ. ἀρχιμανδρ. Πανάρετος.

Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
15 Αὐγούστου, πανήγυρις, 20 Σεπτεμβρίου, κάθοδος ἱερᾶς εἰκόνος στήν πόλη τῆς Μεσσήνης, 29 Σεπτεμβρίου ἄνοδος τῆς εἰκόνας ἀπό Μεσσήνη.

IMVoulkanoy02Ιστορικά στοιχεῖα
Μονή ἱδρυθεῖσα στις ἀρχές του 17ου αι. ἀπο μοναχούς εγκαταβιοῦντες στην παλαιά Μονή Βουλκάνου στην Κορφή τοῦ ὄρους Ἰθώμη (Καθολικό).

Θαυματουργές εἰκόνες
Παναγία ἡ ὁδηγήτρια ἡ Βουλκανιώτισσα. Κηρομάστιχη εἰκόνα.

Λείψανα Ἁγίων
Ἁγίου Ηλία Ἀρδούνη, Ἁγ. Ιωάννου Μονεμβασιώτου.

Αξια λόγου
Θαυματουργική διακοπή ἐπιδημιῶν, θαῦμα ἐπι ἀνομβρίᾳ, σημαντικά ἀρχεῖα και
ἱστορικά κείμενα.