Ιερός Μητροπολιτικός ναός Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ypapanti02Ποῦ βρίσκεται
Στήν Καλαμάτα, κάτω ἀπό τό Φράγγικο κ άστρο τῆς πόλεως καί κοντά στη Μονή Καλογραιῶν.

Τι εἶναι
Μητροπολιτικός και ἐνοριακός ναός, πολιοῦχος τῆς Καλαμάτας.

IE_Ypapantis02Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
2 Φεβρουαρίου, παμμεσηνιακή πανήγυρις.

Ιστορικά στοιχεῖα
Κατασκευάσθηκε το 1856, ὑπέστη μεγάλες ζημιές με το σεισμό τοῦ 1986 και ἀνεκαινισθηκε κατόπιν.

Θαυματουργές εἰκόνες
Ἱερά εἰκών Παναγίας βρεφοκρατοῦσας τον Κύριο εὐρεθεῖσα μέ θαυματουργικό τρόπο στα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας. Ἐπιζωγραφήθηκε μετά από πυρκαγιά ἀπό τον ζωγράφο Ἰακωβίδη.

Αξια λόγου
Σπουδαία τοπικη Εορτή πανελλήνιας εμβέλειας με ἐμποροπανήγυρη και ἀργία