Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπη – Κοιμητηρίου Καλαμάτας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

AgXaralamposΠοῦ βρίσκεται
Στό ἱερό βῆμα τοῦ ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου, κοιμητηρίου Καλαμάτας.

Τι εἶναι
Παλαιότατος ναός έξαιρετικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί τοιχοποιίας, διώροφος.

Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου).

AgXaralampos2Ἱστορικά στοιχεῖα
Ναός τοῦ 11ου αἰ.Ἀποτελεῖται ἀπό δύο ναούς χτισμένους σε δύο ὀρόφους. Ὁ κάτω ναός εἶναι δικιόνιος σταυροειδής ἐγγεγραμμένος ἐνῶ ὁ ἐπάνω εἶναι ἱερό μιᾶς βασιλικῆς πού προστέθηκε ἀργότερα.

Ἄξια λόγου
Αξιολογώτατη τοιχοποιία. Ἑνας ἀπό τούς ἐλάχιστους διώροφους ναούς τῆς Ἑλλάδας.