Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπη – «στη σπηλιά» Κουταλά Καλαμάτας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
«στη σπηλιά» Κουταλά Καλαμάτας

AgXaral-KoytalaΠοῦ βρίσκεται
Κόντα στό ἱδρυμα ἀπόρων ψυχοπαθῶν Καλαμάτας «Ο ΠΡΟΦ ΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» 5χμ ΒΑ ταῆς Καλαμάτας κοντά στον οἰκισμό Κουταλά.

Τι εἶναι
Σπηλαιώδης ναός ,παλαιό ἀσκητήριο τῆς ἄλλοτε ἀκμάζουσας μονῆς προφ. Ἠλία.

Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου).

Ἱστορικά στοιχεῖα
Τοιχογραφίες τοῦ 17ου αἰ.

Ἄξια λόγου
Σπουδαία πανήγυρις τῶν ΒΑ ἐνοριῶν τῆς Καλαμάτας.