Ι.Μ. Γαρδικίου

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Ποῦ βρίσκεται
Μεταξύ τῶν χωριῶν Θουρία και Ἄμφεια (Γαρδίκι) 12 χιλιόμετρα ΒΑ τῆς Καλαμάτας. Μετάβαση ὁδικῶς ἀπό Καλαμάτα μέσω Θουρίας.

Τι εἶναι
Γυναικεῖα μονή. Μοναχή 1.

Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
Το Γενέθλιον τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (24 Ίουνίου).

Ἱστορικά στοιχεῖα
Μονή τοῦ 14ου αἰ. με προσθῆκες τοῦ 16ου αἰ.. Δεν σώζονται τοιχογραφίες. Ὁρμητήριο άγωνιστῶν τοῦ 1821 και μάλιστα τοῦ Παπαφλέσσα.

Ἄξια λόγου
Τό καθολικό τῆς μονῆς διατηρεῖ ἕναν άπό τούς ὠραιότερους τρούλους τῆς μεταβυζαντινῆς θολοποιίας. Ἀπό τό 1957 ἐως τό 1976 στή Μονή φιλοξενεῖτο το Ἄσυλο ἀπόρων ἀνιάτων τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας ,΄ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυροῦ Χρυσοστόμου Δασκαλάκη (+1960) ὁ ὁποῖος εἶχε ὁρίσει να φυλαχθεῖ μετά το θάνατό του στο ἐν λόγῳ μοναστήρι, ἡ καρδιά του. Τό Ἄσυλο Ἀνιάτων σήμερα λειτουργεῖ σέ σύγχρονο κτίριο, ἔργο τοῦ νῦν μητροπολίτου  μας κ.κ. Χρυσοστόμου.