Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Προδρόμου «Μελέ» Αρτεμισίας

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ «ΜΕΛΕ»ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ

IMAgIoannoyΠοῦ βρίσκεται
Στό ὄρος Ταΰγετος , πολύ κοντά στο χωριό Ἀρτεμισία. Μετάβαση ἀπό Καλαμάτα,Ἐθν. Ὁδό Καλαμάτας Σπάρτης, Ἀρτεμισία. Ἀπό Ἀρτεμισία βατός χωματόδρομος.

Τι εἶναι
Παλαιά μονή (17ος αἰ.) μέ ἐξαιρετικά διατηρημένο καθολικό ἱστορημένο μέ ἄριστες ἁγιογραφίες, πιθανῶς ἀπό τον ἲδιο ἁγιογράφο πού ἱστόρησε τήν Μονή Μαρδακίου μέ την ἴδια πάντως Θεματογραφία.

Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
Ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμίου Προδρόμου (29 Αὐγούστου).

Ἱστορικά στοιχεῖα
Ἡ ὀνομασία προέρχεται ἀπό τό παρακείμενο μεσαιωνικό φρούριο Μελέ τῶν Παλαιολόγων. Κατά τη διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας λειτούργησε ὡς Σχολή (ἡ Μεγάλη τοῦ γένους σχολή τοῦ Μωριᾶ)  ὁπου δίδαξαν σπουδαῖοι δάσκαλοι και ἀποφοίτησαν ἐπιφανέστατοι μαθητές(Νικηταράς, Ἀναγνωσταρᾶς, Γεράσιμος Παγώνης , πατριάρχης Προκόπιος Πελεκάσης). Μετά την ἀπελευθέρωση φιλοξένησε τα περιώνυμα«Δημάκεια Ἐκπαιδευτήρια», κληροδοτήματα τοῦ σημαντικοῦ ἐθνικοῦ εὐργέτη Πέτρου Δημάκη.

Ἄξια λόγου
Ἑξαιρετικό μεταβυζαντινό μνημεῖο σέ ὠραιότατη τοποθεσία τοῦ Ταϋγέτου, συντηρημμ ένο ἀπό τήν ἀρχαιολογική ὑπηρεσία.