Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου «Ελληνικών»

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»

IMEllinikonΠοῦ βρίσκεται
13 χλμ. Βορειοδυτικά τῆς Καλαμάτας κοντά στο χωριό Άνθεια. Μετάβαση ὁδικῶς ἀπό τον ἐθνικό δρόμο μέχρι Ἄνθεια καί με βατό τσιμεντόδρομο μέχρι τη μονή.

Τι εἶναι
Γυναικεῖα Κοινοβιακή Μονή(2 μοναχές, Ἡγουμένη μον. Νικηφόρα).

Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
Πανήγυρις 15 Αυγούστου.ἑορτή Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου και τοῦ Ἁγίου Μεγαλομ άρτυρα Φανουρίου (27 Αὐγούστου).

Ἱστορικά στοιχεῖα
Μονή τοῦ 14ου αἰ. πάνω σε ἐρείπια ἀρχαίου ναοῦ. Ἡ περιοχή ὀνομάζεται « Παλαιόκαστρο»ἤ «Ἑλληνικά» λόγῳ τῆς ὑπάρξεως στήν περιοχή Μυκηναϊκοῦ νεκροταφείου μέ θαλαμωτούς τάφους , καί τῶν ἐρειπίων τῆς Ἀρχαίας Θουρίας.

Εἰκόνες
Τοιχογραφία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.Ἀξιόλογη τοιχογραφία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου τοῦ 13ου αι.

Ἄξια λόγου
Σημαντικά ἀρχαιολογικά εὑρήματα. Πλάκα μέ ὀνόματα ἀρχαίων ἀθλητῶν, ἐντοιχισμένη στον μαντρότοιχο τῆς μονῆς.