Ι.Μ. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Καλογραιών Καλαμάτας

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ποῦ βρίσκεται
Στήν Καλαμάτα πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ.

Τι εἶναι
Γυναικεία κοινοβιακή μονή (40 μοναχές, Ἡγουμένη Μοναχή Βρυαίνη

Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
Τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου (21 Μαΐου ) και τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρ ίου).

Iστορικά στοιχεῖα
Ἱδρύθηκε το1796 ἀπό τόν ἱερόμόναχο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ὁ οποῖος δίδαξε στίςμοναχές τη σηροτροφία.

Θαυματουργές εἰκόνες
Ἁγίου Κωνσταντίνου, κτητορική εἰκόνα. Συνήθως φυλάσσεται στή Μονή  κι ἡ θαυματουργή εικόνα τῆς Παναγίας τῆς  Δημιοβίτισσας.

Aξια λόγου
Μονή συνδεδεμένη με τον κοινωνικό ἰστό τῆς Καλαμάτας με τεράστιο κοινωνικό ἔργο, Λειτούργησε και ὡς ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων. Το κυριώτερο διακόνημα τῶν μοναχῶν εἶναι ἡ σηροτροφία και ἡ παραγωγή  φημισμένων μεταξωτῶν εἰδῶν  (βλ. παραδοσιακό τραγούδι «μαντήλι καλαματιανό»).