Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Ανδρομονάστηρο

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ «ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ»

IMSotiros
Ποῦ βρίσκεται
Κοντά στό χωριό Πετράλωνα,5χμ ἀπό τήν Ἀρχαία Μεσσήνη.Μετάβαση μέ ἀσφαλτοστρωμένο ἐπαρχιακό δρόμο ἀπό Μεσσήνη- Ἀρχαία Μεσσήνη.

Τι εἶναι
Παλαιότατη μονή (13ος αι.) πιθανόν κτ ίσμα τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικου Παλαιολόγου καί τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης καταγομένου Πατριάρχη  Κωνσταντινουπόλεως Ἁγίου Ἀθανασίου Α΄ (13ος αἰ.).

IMSotiros2Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος (6 Αὐγούστου).

Ἱστορικά στοιχεῖα
Μονή τοῦ 13ου αι. μέ σωζόμενο καθολικό και κελλιά σε πολύ καλή κατάσταση και ψηλό ἀμυντικό πύργο. Παλαιό μετόχι τῆς μονῆς Σινᾶ και σήμερα τῆς Μονῆς Βουλκάνου.

IMSotiros3

Ἄξια λόγου
Κάτω ἀπό τό Ἅγιο βῆμα ἀναβλύζει νερό πού χύνεται στόν παρακείμενο ποταμό. Ἐξαιρετικό μνημείο σε μία ἀπείρου κάλλους τοποθεσία. Ὀνομάζεται «Ἀνδρομονάστηρο» ὡς κτίσμα τοῦ βασιλέα Ἀνδρόνικου.