Ι.Μ. Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (Σαμαρινα)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ «ΣΑΜΑΡΙΝΑ»

IMOMAgiptiasΠοῦ βρίσκεται
Κοντά στό χωριό Καλογερόραχη.Μετ άβαση μέ ἀσφαλτοστρωμένο ἐπαρχιακό δρόμο ἀπό Μεσσήνη- Ἀνδροῦσα.

Τι εἶναι
Καθολικό ἀρχαιότατης γυναικείας μονῆς (12ος αι.) ἐξαιρετικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, διατηρημένο σε πολύ καλή κατάσταση.

Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
Παρασκευή τοῦ Πάσχα (Ζωοδόχος Πηγή) και τήν 25η Μαρτίου.

Ἱστορικά στοιχεῖα
Παλαιά μονή πιθανόν τοῦ 12ου αι  με ἐρείπια κελλιῶν και ἁγιογραφίες ἀπό Κωνσταντινουπολίτικο ἐργαστήριο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Τό ἄριστα σωζόμενο Καθολικό  εἶναι ἐγγεγραμμένος σταυροειδής δικιόνος ναός. Ὀνομάζεται σήμερα Σαμαρίνα από παραφθορά τῶν λέξεων Οσία Μαρία στήν ὁποία κάποτε ἦταν ἀφιερωμένος ὁ ναός.

Ἄξια λόγου
Ἐξαιρετικό αρχιτεκτόνημα σέ περιοχή με πολλά ἀξιόλογα Βυζαντινά μνημεῖα.