Ι.M. Παναγιάς Σιδηρόπορτας Καρβελίου

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ

IMSidiroportas2Ποῦ βρίσκεται
Στό ὄρος Ταΰγετος , πολύ κοντά στο χωριό Καρβέλι. Μετάβαση ἀπό Καλαμάτα, Ἐθν. Ὁδό Καλαμάτας Σπάρτης, Διασταύρωση προς Καρβέλι.

Τι εἶναι
Παλαιά μονή (16ος αἰ.). Διαλελυμένη, μέ καλ ά διατηρημένο καθολικό και κελλιά.

Πότε πανηγυρίζει ἤ ἑορτάζει
Απόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (23 Αὐγούστου).

Ἱστορικά στοιχεῖα
Η ὀνομασία προέρχεται άπό τή σιδερένια πόρτα πού ἔφερε ἀπό την Κωνσταντινούπολη ὁ ἱδρυτής τῆς Μονῆς Παρθένιος Ψωμᾶς. Μετόχι της εἶναι ὁ ναός Ἁγίας Βαρβάρας Κάμπου Άβίας.

Ἄξια λόγου
Ἑξαιρετικό μεταβυζαντινό μνημεῖο σέ ὠραιότατη τοποθεσία τοῦ Ταϋγέτου, Ὑπαρξη ἀποτρεπτικοῦ προσώπου» (ομοίωμα ἀνθρώπινου προσώπου σκαλισμένο στην πέτρα πάνω ἀπό τη δυτική εἴσοδο τοῦ Ναοῦ.